Обратная связь
×

Обратная связь

2019 ж. 15 желтоқсанда сағат 13:08-да
2311,6 95 46
2019 ж. 15 желтоқсанда сағат 01:19-да
2792,1 113 55
2019 ж. 12 желтоқсанда сағат 19:05-да
2703,9 77 13
2019 ж. 11 желтоқсанда сағат 12:31-да
2569,2 102 14
2019 ж. 09 желтоқсанда сағат 17:52-да
2066,3 48 4
2019 ж. 08 желтоқсанда сағат 21:34-да
2084,3 44 4
2019 ж. 06 желтоқсанда сағат 14:59-да
3452,8 135 30
2019 ж. 06 желтоқсанда сағат 12:33-да
1986,9 89 26
2019 ж. 02 желтоқсанда сағат 23:24-да
3039,8 133 60
2019 ж. 01 желтоқсанда сағат 16:25-да
2142,6 79 5
Автор SergeiSister
Жалпы рейтинг  35697,3
Бір айлық рейтингі   0
SergeiSister
  • 493 жазба жазды
  • 9562 пікір жазды
  • 16884 пікір алды
  • Жазбаларынын орташа рейтингі – 695,57
  • Пікірлерінін орташа рейтингі - 102,65